Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΟΡΘΗ ΦΟΡΑ ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αποτέλεσμα εικόνας για φορα γραφης για αριστεροχειρες

 Στις παραπάνω εικόνες φαίνεται η ορθή φορά των γραμμάτων.
Για να μπορεί το παιδί στην ηλικία των 6 ετών να γράψει τα γράμματα με ορθή φορά χρειάζεται να έχει κατακτήσει την λειτουργική λαβή στήριξης του εργαλείου γραφής που είναι η τριποδική.


Αποτέλεσμα εικόνας για σωστή λαβή μολυβιού

Τρόποι σύλληψης αντίστοιχοι με την ηλικία του παιδιού :

Αποτέλεσμα εικόνας για σωστή λαβή μολυβιού

Σχετική εικόνα

Σχετική εικόνα


Βασική προϋπόθεση έχει και η στάση του παιδιού στο κάθισμα και η συνεργασία των άνω άκρων μεταξύ τους ( αμφίπλευρος συντονισμός) , καθώς και  η θέση που τοποθετεί το χαρτί για να γράψει.


Αποτέλεσμα εικόνας για σωστή λαβή μολυβιού

Οι παρακάτω σύνδεσμοι είναι σχετικοί με το θέμα της γραφής το οποίο έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν και είναι χρήσιμα ως συμπληρωματικές πληροφορίες.


http://markellapolitaki.blogspot.gr/2016/03/blog-post_18.html

http://markellapolitaki.blogspot.gr/2015/01/blog-post_21.html

http://markellapolitaki.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html

http://markellapolitaki.blogspot.gr/2015/01/blog-post_21.html

ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


  Τα παρακάτω είδη παιχνιδιού εμφανίζονται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. Αυτό δε σημαίνει πως όλα τα παιδιά θα αναπτύσσουν όλα τα είδη παιχνιδιού και στον ίδιο βαθμό.

·       Αισθητικοκινητικό παιχνίδι ( sensorimotor play )


   Το αισθητικοκινητικό παιχνίδι εμφανίζεται από τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού και κυριαρχεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα βρέφη αφιερώνουν πολύ χρόνο για να παίζουν με τα άκρα τους και το σώμα τους με αποτέλεσμα να βιώνουν διάφορες αισθήσεις. Τα παιδιά αντανακλούν ικανοποίηση μέσα από αυτές τις δράσεις. Μετά το πέρας των δύο ετών, παρόλη τη συνύπαρξη με άλλα είδη παιχνιδιού, το αισθητικοκινητικό παιχνίδι εξακολουθεί να εμφανίζεται και μετατρέπεται σε αδρό κινητικό παιχνίδι π.χ. σχοινάκι, ποδήλατο. Το αισθητικοκινητικό παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες.


·       Εξερευνητικό παιχνίδι ( exploratory play )


   To εξερευνητικό  παιχνίδι ξεκινά από την βρεφική ηλικία.  Σε αυτό το είδος το παιδί ασχολείται με αντικείμενα-παιχνίδια και προσπαθεί μέσα από επαναληπτικές δράσεις να ανακαλύψει πως αυτά λειτουργούν. Π.χ. το παιδί πατάει συνεχόμενα  τα κουμπιά ενός παιχνιδιού με ήχους με σκοπό να κατανοήσει πως αυτά λειτουργούν. Στο τέλος του πρώτου χρόνου τα παιδιά έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν ενεργητικά το περιβάλλον τους. Στα προσχολικά χρόνια το εξερευνητικό παιχνίδι μειώνεται με σταδιακό τρόπο, αλλά επανέρχεται όταν το παιδί εξερευνά ένα καινούργιο παιχνίδι .

Τα δύο αυτά είδη εμφανίζονται στη βιβλιογραφία και σαν ενοποιημένη μορφή (Κnox ,2005).


·       Κατασκευαστικό παιχνίδι ( constructive play )


   Το κατασκευαστικό παιχνίδι είναι κυρίαρχο στην νηπιακή ηλικία και παραμένει, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, μέχρι και την εφηβεία. Σε αυτό το είδος παιχνιδιού το παιδί χειρίζεται αντικείμενα-υλικά για να κατασκευάσει ή να δημιουργήσει ένα προϊόν π.χ. η συναρμολόγηση lego.


·       Συμβολικό παιχνίδι ( symbolic play )


   Το συμβολικό παιχνίδι αναπτύσσεται κατά το δεύτερο χρόνο της ζωής ενός παιδιού και είναι κυρίαρχο γύρω στα πέντε του χρόνια. Τα συμβολικά παιχνίδια είναι παιχνίδια αναπαράστασης(make-believe) και προσποίησης (pretend play) στα οποία κυριαρχεί η φαντασία, δηλαδή το παιδί χρησιμοποιεί σύμβολα για να αναπαραστήσει κάποιες πράξεις π.χ. αποδίδουν ιδιότητες σε ένα αντικείμενο, όπως « η κούκλα πεινάει ».

·        Κοινωνικό παιχνίδι ( social play )


    Το κοινωνικό παιχνίδι εμφανίζεται πολύ νωρίς και αφορά το παιχνίδι αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη μητέρα και το βρέφος π.χ. χαμόγελα, γαργάλημα και από την ηλικία των 3 ετών και μετά τα παιδιά εμπλέκονται σε πιο περίπλοκα κοινωνικά παιχνίδια. Γενικά το κοινωνικό παιχνίδι ενσωματώνει την αλληλεπίδραση του παιδιού με άλλα άτομα, είτε αυτά είναι ενήλικες είτε συνομήλικοι, όπως π.χ. οι συμμαθητές του. Στα σχολικά χρόνια τα παιδιά συμμετέχουν σε περίπλοκες -κοινωνικά- δραστηριότητες παιχνιδιού, όπως το να αναπαριστούν ήρωες, να πηγαίνουν βόλτα με τα ποδήλατα παρέα με φίλους τους κ.τ.λ.


·       Παιχνίδια με κανόνες (games with rules )


   Τα παιχνίδια με κανόνες κυριαρχούν στην ηλικία των επτά με έντεκα χρόνων αλλά συνεχίζουν να εμφανίζονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Τα παιχνίδια με κανόνες αποτελούν σημαντικό στάδιο για την κοινωνικοποίηση του  ατόμου, καθώς αναφέρονται σε συνεργατικά παιχνίδια που συνδέονται  με κανόνες οι οποίοι ή υπάρχουν ήδη ή κατασκευάζονται από τα ίδια τα παιδιά. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο παιχνίδι.  Ευρέως διαδεδομένο παράδειγμα παιχνιδιού με κανόνες αποτελούν τα επιτραπέζια παιχνίδια.


Βιβλιογραφία

Τζονιχάκη, Ι., Μοροζίνη, Μ. & Πολίτης, Ι. (2012) Διδακτικές σημειώσεις: Eιδικές θεραπευτικές τεχνικές στην Εργοθεραπεία , Αθήνα.

Knox, S. (2005) Play. In J. Case-Smith (Ed), Occupational Therapy for Children, (5th ed), St. Louis: Mosby.  
Πολιτάκη Μαρκέλλα Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια.
Μπατσή Ευτυχία, προπτυχιακή Εργοθεραπεύτρια.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΣΥΧΝΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ.


Προσχολικά:

§  Το παιδί μιλάει αργότερα από ότι τα περισσότερα παιδιά

§  Προβλήματα στην προφορά

§  Αργή ανάπτυξη του λεξιλογίου

§  Συχνά αδυνατούν να βρουν τη σωστή λέξη

§  Δυσκολία στην ομοιοκαταληξία των λέξεων

§  Πρόβλημα στη μάθηση αριθμών, γραμμάτων, ημερών της βδομάδας, χρωμάτων και σχημάτων

§  Υπάρχει ανησυχία και εύκολη απόσπαση

§  Πρόβλημα αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους

§  Δυσκολία στην ακολουθία μίας ρουτίνας ή κατευθύνσεων

§  Αργή ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας

Μέχρι 5 ετών:

§  Αργούν να μάθουν τη σχέση μεταξύ των γραμμάτων και των ήχων

§  Συγχέουν βασικές λέξεις

§  Μεταφέρουν τη σειρά των αριθμών και συγχέουν τα αριθμητικά σύμβολα

§  Αργούν να θυμηθούν γεγονότα

§  Αργούν να μάθουν νέες δεξιότητες

§  Παρορμητικός και δύσκολος σχεδιασμός

§  Ασταθής λαβή μολυβιού

§  Δυσκολία στο να μάθουν τον χρόνο

§  Κακός συντονισμός

§  Αγνοούν το φυσικό περιβάλλον 

Προσοχή : Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις και αν αντιμετωπιστούν εγκαίρως με τις κατάλληλες μεθόδους αφού πρώτα γίνει αξιολόγηση του παιδιού από ειδικούς πιθανά με τη βελτίωση των δεξιοτήτων του το παιδί να μην εμφανίσει έντονα δυσκολίες στη μάθηση. Η πρώιμη παρέμβαση συνιστάτε σε αυτές τις περιπτώσεις . Το ιστορικό του παιδιού και η αισθητικοκινητική του ανάπτυξη θα κατευθύνει τη παρέμβαση.  

Από 5 έως 8 ετών:
§  Αντιστροφή ακολουθίας γραμμάτων (left/felt)
§  Δυσκολία στο γραφικό χαρακτήρα
§  Αποφυγή της ανάγνωσης μεγαλοφώνως
§  Δύσκολη και σφιχτή λαβή μολυβιού
§  Αργή ή κακή ανάκληση γεγονότων
§  Δυσκολία στο να κάνει φίλους
§  Δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας του σώματος και των εκφράσεων του προσώπου
§  Αργούν να μάθουν προθέματα, επιθήματα, ρίζες λέξεων και άλλες στρατηγικές ορθογραφίαςΜαθητές λυκείου και Ενήλικοι:
§  Εξακολουθεί να συλλαβίζει λάθος
§  Αποφεύγει τη γραφή και την ανάγνωση
§  Δυσκολία στην περίληψη
§  Δυσκολία στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις στις εξετάσεις
§  Αδυναμία στις δεξιότητες μνήμης
§  Δυσκολία στην προσαρμογή σε νέες ρυθμίσεις
§  Αργός ρυθμός σε κάποια δουλειά
§  Φτωχή κατανόηση αφηρημένων εννοιών
§  Είτε δίνει πολύ λίγη προσοχή σε λεπτομέρειες είτε εστιάζει πάνω τους πάρα πολύ
§  Διαβάζουν εσφαλμένα τις πληροφορίες
Βιβλιογραφική αναφορά:
©2017 WETA. LD on Line works in association with the National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD). LD on Line is an educational service of public television station WETA in Washington, D.C.
 Πολιτάκη Μαρκέλλα Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια  
Σε συνεργασία με την Αργυρώ Φουστέρη Εργοθεραπεύτρια 

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.


Η επαναφοίτηση μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα στο παιδί;

Αν το παιδί λάβει την κατάλληλη ενημέρωση με τον κατάλληλο τρόπο, η επαναφοίτηση δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία του. Έντονο ψυχολογικό στρες για το παιδί παρατηρείται όταν φοιτεί στην Α’ Δημοτικού και δεν έχει καλή σχολική ετοιμότητα. Τότε κατανοεί ότι δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις σχολικές του υποχρεώσεις ούτε στις προσδοκίες των γονιών του σχετικά με την σχολική του επίδοση. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε σχολική άρνηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, απείθαρχη συμπεριφορά, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις και ακόμα σοβαρότερες ψυχολογικές συνέπειες.

Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντίνα Γκόλτσιου, παιδίατρο - αναπτυξιολόγο, «η “σχολική ετοιμότητα” ορίζεται όχι μόνον από το νοητικό επίπεδο του παιδιού, αλλά και από τη συναισθηματική ωριμότητα, τις κοινωνικές δεξιότητες, την ωριμότητα του λόγου, της αδρής και λεπτής κίνησης, η οποία φθάνει σε ικανοποιητικό βαθμό για τα περισσότερα παιδιά από την ηλικία έναρξης φοίτησης στο σχολείο. Τέτοιο θέμα εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά που είναι γεννημένα προς το τέλος του χρόνου, πρόωρα ή με αναπτυξιακές δυσκολίες. Οταν οι γονείς ή η δασκάλα διαπιστώσουν ότι το παιδί τους δεν αναπτύσσεται όπως τα άλλα παιδιά σε κινητικότητα, λόγο, κοινωνική επαφή, οπτικοκινητικό συντονισμό, αντίληψη ή κρίση, συνιστάται πλήρης αναπτυξιολογικός έλεγχος, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες και το παιδί τίθεται υπό αναπτυξιακή παρακολούθηση.

Σε ό,τι αφορά τον ιδανικό χρόνο αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας, ισχύει η αρχή «όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά». Ιδανικά, γίνεται στις αρχές, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για να καλύψει το παιδί τις όποιες ανάγκες, μέσω παρέμβασης και να υπάρχει παρακολούθηση. Το ζητούμενο είναι όχι μόνο να είμαστε βέβαιοι ότι το κάθε παιδί είναι έτοιμο αναπτυξιακά να μεταβεί στο Δημοτικό, αλλά και από το προνήπιο στο νήπιο. Να τονιστεί πως μία βεβιασμένη ένταξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορούσε να δημιουργήσει μαθησιακά κενά, ψυχολογικά προβλήματα, συναισθήματα απόρριψης, άγχους, κατάθλιψης και ενδεχομένως αντιδραστική, αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά με επακόλουθο την περιθωριοποίηση στο απώτερο μέλλον».


 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

 ΑΡΓΥΡΩ ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ